Studium wykonalności

Studium wykonalności jest rodzajem dokumentu, którego celem jest badanie proponowanego projektu, mającego na celu ustalenie, czy proponowana inwestycja jest na tyle atrakcyjna, aby uzasadniać dalsze szczegółowe prace przygotowawcze w tym zakresie, czy też błędnym jest podejmowanie dalszych kroków mających na celu realizację tego przedsięwzięcia.

Przygotowanie studium wykonalności

Studium wykonalności jest rodzajem dokumentu, którego celem jest badanie proponowanego projektu

Autor zdjęcia: seier+seier

Studium wykonalności jest dokumentem, który opracowują i przygotowują specjalnie do tego celu powołane podmioty. Dokumentacja wchodząca w skład studium wykonalności zawiera szereg bardzo szczegółowych informacji, które poruszają wszelkie aspektów planowanej inwestycji. Na podstawie takiej analizy dokonywana jest ocena opłacalności całego przedsięwzięcia i podejmowana jest decyzja o ewentualnym przyzwoleniu na jego wdrożenie w oparciu o pozyskane na ten cel środki. Wnikliwa analiza projektu dotyczy wszelkich sfer projektu, w tym zwłaszcza jego sfery:

  • technicznej,
  • prawnej,
  • ekonomicznej,
  • oddziaływania społecznego,
  • i innych ważnych kwestii z nim związanych.