Autor: Monika Sowa

Pomoc dla firm w postaci dotacji i kredytów

W każdej sferze działań człowieka, zorganizowanej w strukturach firm, zakładów produkcyjnych czy usługowych, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, organizacji czy instytucji różnego rodzaju, nieustannie dochodzi do nowych...

Znaczenie studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem zawierającym szczegółową analizę, wraz z oceną wykonalności danego projektu. W uproszczeniu, można by powiedzieć, że jest to ocena tego, czy...

Studium wykonalności inwestycji

Zamierzając przystąpić do wykonania studium wykonalności inwestycji, w skrócie SWI, pamiętać należy o tym, że wszystkie dane i informacje w nim zawarte muszą w...

Studium wykonalności

Studium wykonalności jest rodzajem dokumentu, którego celem jest badanie proponowanego projektu, mającego na celu ustalenie, czy proponowana inwestycja jest na tyle atrakcyjna, aby uzasadniać...